Inteligentne gromadzenie danych przewozu w zimnym łańcuchu dostaw – Power4Logic IceBox 

Zmniejsz swoją zależność od procedur nieopartych na danych, regularnie sprawdzaj stopień wykorzystania izolowanych pojemników, usprawniaj zarządzanie jakością produktów i monitoruj poprawność warunków temperaturowych. 

Efekty pomiarów – dane do optymalizacji:  
Wykres zmian temperatury  

Czas ekspozycji na światło 

Czas cyklu
logistycznego 

Dzięki temu znajdziesz oszczędności związane z: 

 • Niską jakością dostaw oraz uszkodzonym lub zepsutym towarem (rozmrożenie lub przemrożenie świeżych i mrożonych produktów) 
 • Nieprawidłowo przygotowanymi czynnikami chłodniczymi, które są zbyt ciepłe lub zimne (nadmierne zużycie energii w magazynie-mroźni lub sklepach) 
 • Niewykorzystaniem obecnej floty i zakupem nowych izolowanych kontenerów (niepotrzebne wydatki na flotę) 
 • Brakiem świadomości potrzeb floty i używania wyeksploatowanych jednostek logistycznych (zwiększone ryzyko uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie) 

Jak działa Power4Logic IceBox? 

Czujnik wykonuje pomiary, zazwyczaj temperatury i światła, i przechowuje je we wbudowanej pamięci przez około 7 dni. Po przybyciu do centrum logistycznego dane historyczne są pobierane przez odbiornik.  

Inną opcją jest odbiornik mobilny, który można zamontować na ciężarówce i zasilać z instalacji pojazdu lub wbudowanego akumulatora w celu monitorowania danych w czasie rzeczywistym.  

Zebrane pomiary są przechowywane w systemie, gdzie poddawane są analizie mającej na celu identyfikację anomalii i negatywnych wskaźników. Informacje te umożliwiają wprowadzanie zmian w systemie zarządzania zimnym łańcuchem dostaw. 

Odkryj możliwości technologiczne Power4Logic IceBox 

 • Wytrzymała obudowa odporna na trudne warunki. 
 • Konstrukcja przystosowana do mycia ciśnieniowego. 
 • Bateria pracuje do 5 lat w niskich temperaturach. 
 • Gateway (odbiornik) pobiera dane z aż 750 czujników jednocześnie. 
 • System obsługuje dane z 20 000 czujników. 
 • Elastyczny model dostosowania systemu i infrastruktury. 
 • Przyjazne dla użytkownika pulpity nawigacyjne ułatwiające analizę danych. 
 • Poprawę warunków można zaobserwować już w ciągu pierwszych kilku tygodni. 

Zrozumienie procesu wdrożania:
od audytu do realizacji. 

1

Celem audytu jest wykrycie błędów w określonej procedurze zimnego łańcucha dostaw. Na podstawie analizy niewielkiej próbki izolowanych pojemników, poszukujemy danych umożliwiających obliczenie zwrotu z inwestycji (ROI). 

2

Proof of Concept (PoC) stanowi rozszerzenie wdrożenia na większą skalę, mające na celu potwierdzenie założeń projektowych i zgromadzenie większej ilości danych, które wpłyną na funkcjonowanie systemu. 

3

Pilotaż to standardowe wdrożenie w jednym z oddziałów lub centrów logistycznych, aby przeszkolić zespół z obsługi systemu oraz przygotować infrastrukturę Power4Logic do dalszego rozwoju. 

4

Rollout oznacza pełne wdrożenie we wszystkich centrach logistycznych i w całej organizacji, aby mierzyć i usprawniać procesy w pełnej skali. 

Co eksperci chcą wiedzieć o systemie?

System Power4Logic IceBox to zaawansowane przemysłowe rozwiązanie IoT zaprojektowane w celu optymalizacji transportu towarów świeżych i mrożonych w termoizolowanych pojemnikach. Wykorzystuje sensory do monitorowania i utrzymywania optymalnych warunków w całym procesie zimnego łańcucha dostaw. 

Sensory są montowane na stałe w termoizolowanych pojemnikach. Wbudowane czujniki (np. tempertatury i światła), dostarczają do systemu wyniki pomiarów do optymalizacji procesów opartej na danych, aby zapewnić ciągłą kontrolę i monitorowanie warunków przewozu. Analizując pomiary historyczne i wykonywane w czasie rzeczywistym, umożliwia aktywne podejmowanie decyzji, aby zapobiec psuciu się żywności w transporcie i zapewnić sprawny przepływ kontenerów w cyklu logistycznym. 

System Power4Logic IceBox zapewnia kilka kluczowych wartości, w tym: 

 • Optymalizacja kosztów: Utrzymując optymalne warunki, system pomaga zmniejszyć ryzyko zepsucia się produktów świeżych i mrożonych oraz zminimalizować koszty z tym związane. Dodatkowo optymalizując obieg izolowanych pojemników, zapobiega niepotrzebnym zakupom nowych jednostek i ogranicza wydatki operacyjne. 
 • Większa wydajność: monitorowanie danych historycznych lub w czasie rzeczywistym oraz automatyczne alerty usprawniają procesy logistyczne, poprawiając ogólną wydajność dostaw. To nie tylko oszczędza czas, ale także poprawia wykorzystanie zasobów. 
 • Zgodność produktów: Dzięki precyzyjnej kontroli temperatury system czuwa nad jakością i świeżością towarów, zwiększając satysfakcję klientów. Potęguje to lojalność wobec marki i zachęca do ponownych zakupów. 
 • Analizy oparte na danych: system zapewnia cenne interpretacje danych, które umożliwiają podejmowanie świadomych decyzji i ciągłe doskonalenie procesów. 
 • Emisje CO2, zużycie tworzyw sztucznych i redukcja energii związana z ESG: Optymalizując obieg kontenerów i zmniejszając potrzebę dodatkowych zakupów, system Power4Logic IceBox nie tylko obniża emisję dwutlenku węgla i zużycie tworzyw sztucznych związane z transportem, ale także zmniejsza energię potrzebną do obniżenia temperatury czynników chłodzących i towarów w sklepach. To wielowymiarowe podejście wspiera wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochronę środowiska. 

Tak, system Power4Logic IceBox można w dużym stopniu dostosować do indywidualnych wymagań zimnego łańcucha dostaw. Możemy na przykład dostosować wskaźniki czujników lub zmodernizować infrastrukturę do środowiska pracy lub wymagań związanych z flotą (ciężarówek lub pojemników). Nasz zespół specjalistów jest otwarty i elastyczny, aby dostosować system do konkretnych potrzeb i celów. Wdrożenie i rozwój tych zmian może zająć trochę więcej czasu, ale warto poczekać. 

System Power4Logic IceBox rozwijamy od 2018 roku. Stale udoskonalamy i ulepszamy infrastrukturę i system, aby optymalizować wydajność i niezawodność. Osiągnęliśmy jedną z najdłuższych żywotności baterii sensora, sięgającą do 5 lat, specjalnie zaprojektowaną do pracy w środowiskach o ujemnej temperaturze. Cała infrastruktura odbiorcza jest w stanie bez opóźnień zbierać dane z wielu sensorów. Co równie ważne, wytrzymała obudowa jest odporna na mycie pod wysokim ciśnieniem i intensywne użytkowanie w trudnych warunkach. 

Stworzyliśmy system Power4Logic IceBox, w którym innowacja spotyka się z wydajnością. Nasza misja jest prosta – zwiększyć wydajność łańcucha chłodniczego przez nowoczesną technologię i nieustanny rozwój. Zmieniamy sposób myślenia o logistyce wrażliwej na temperaturę w handlu detalicznym, farmacji i transporcie medycznym. 
Jakub Szarata

CEO

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.